1-3 of 3
Nanami Abe
Close
Follow your search
Access your saved searches in your account

Would you like to receive an alert when new items match your search?
Close Modal
Sort by
Journal Articles
Chisa Matsumoto, Hisao Ogawa, Yoshihiko Saito, Sadanori Okada, Hirofumi Soejima, Mio Sakuma, Izuru Masuda, Masafumi Nakayama, Naofumi Doi, Hideaki Jinnouchi, Masako Waki, Takeshi Morimoto, JPAD Trial Investigators, Kimiaki Miwa, Kazunobu Akahoshi, Kenji Misumi, Haruo Araki, Yutaka Mitsudo, Norifumi Kondo, Kenichi Ashihara, Shinya Yumoto, Masashi Horimoto, Osamu Doi, Kenichi Doijiri, Ryo Fukami, Michio Shimabukuro, Genshi Egusa, Kazuo Goto, Yoichi Hanaoka, Yoshihiro Kimura, Yoshikuni Haraguchi, Osamu Haraguchi, Atsushi Hasegawa, Yoshiko Shioya, Yosuke Shioya, Eiitiro Tanaka, Kazuhiko Yamada, Toshiya Atsumi, Satoshi Tanazawa, Yutaka Horio, Seishi Ichihara, Isao Yasuda, Tsuneo Ikeda, Makoto Ikemura, Chieko Imamoto, Yoshihisa Iseri, Ken Iwai, Shinya Okamoto, Seigo Sugiyama, Masanori Kamura, Hirofumi Kan, Mayumi Kiyota, Kyousuke Kawamura, Takashi Ono, Takeshi Koga, Etsuo Kinuwaki, Hiromichi Naito, Kazuo Kozuma, Kiyotaka Kudou, Yasuhiro Morikami, Hirofumi Yasue, Yuji Mizuno, Hisao Fujimoto, Kozaburo Matsuyama, Hiromi Fujii, Syuichi Kamijikkoku, Tetsuo Kuwahara, Kyoji Takaoka, Kazuo Machii, Kazutaka Maeda, Keiji Mahara, Akira Maki, Naoki Manda, Kousuke Marutsuka, Naoki Sameshima, Toshihiro Gi, Terufumi Matsunaga, Syuichi Matsuo, Hiroto Okubo, Fuyuki Minagawa, Kotaro Minoda, Junichi Miyata, Takeshi Matsuo, Sueo Momosaki, Tetsuo Munakata, Tomoki Nakamura, Hisatoshi Nagano, Kazuto Goshi, Keisuke Sugimoto, Shojiro Naomi, Toshiaki Nasu, Hiroyuki Tanaka, Ryuji Sonoda, Keizo Kajiwara, Takafumi Odo, Hirofumi Ogata, Masayuki Ogihara, Tateo Ogura, Keishiro Oka, Eiji Kawashima, Eiji Oshima, Ken Ozaki, Seiji Ozawa, Hiroyuki Shono, Yasuhiro Sakamoto, Nobuko Sakurai, Chikashi Wakabayashi, Tomohiro Sawada, Junji Shibata, Hisashi Shimono, Akihiro Iemura, Akira Matsutani, Hisakazu Suefuji, Hiromichi Sugiyama, Jun Hokamaki, Kenichi Komori, Yoshimi Kinoshita, Hironori Murakami, Jun Hashiguchi, Yasuhiro Hashiguchi, Koryo Sawai, Atuko Hifumi, Koji Seo, Masamitsu Toihata, Koji Tokube, Hiroshi Ogawa, Fumishi Tomita, Madoka Taguchi, Toshio Tsubokura, Tatsuaki Tsuchiya, Kaoru Tsuda, Ryuichiro Tsurusaki, Kenji Obata, Katumi Watanabe, Raisuke Hayasida, Yutaka Ishibashi, Yoshiaki Osamura, Yoshito Yamanaka, Kazuhiro Sonoda, Taisuke Iwaoka, Hiromitsu Yokota, Motoki Yoshinari, Nanami Abe, Noriaki Ando, Hiroshi Bando, Takeshi Takami, Michiaki Doi, Yoshihiro Fujii, Masahiro Fukuda, Yoshiaki Fukuoka, Masayoshi Hamano, Minoru Takaoka, Hiromi Hasegawa, Ikuo Yabuta, Kenshi Higami, Satomi Higami, Akiko Yasuno, Yuriko Fujinaga, Yoko Onishi, Katsutoshi Yoshimura, Shigetoshi Minami, Takao Nakashima, Hiroaki Horie, Kazuko Horii, Norihiko Matsumura, Tetsuo Ikuno, Yoshiyuki Katsuyama, Shiro Uemura, Masao Kikukawa, Masao Kanauchi, Hideshi Kuzuya, Arata Iwasaki, Takehiko Koutani, Hisaharu Makino, Hiroshi Miki, Susumu Misugi, Masaki Naito, Masatoshi Naito, Yukitaka Nakano, Akira Nakatani, Fumihiko Nakatani, Manabu Horii, Matahiro Yabuta, Ayako Seno, Hiroyuki Kawata, Kenichi Samejima, Kenji Onoue, Rika Kawakami, Tomoya Nakano, Tomoya Ueda, Tsunenari Soeda, Yoko Kita, Fumitaka Inoue, Shigeru Yamano, Hajime Iwama, Hirokazu Sakan, Megumi Suzuki, Tadashi Kagoshima, Takehito Nakai, Toshio Hashimoto, Yoshiharu Nishitani, Yoshiyuki Kobayashi, Koichi Hoda, Kengo Fujiki, Junko Uejima, Yoshinobu Morikawa, Takahiro Kawano, Hideki Yamada, Kazuo Nishimoto, Kyouyuki Ohsumi, Nobushige Ote, Akiko Oya, Kimiaki Nishiura, Joji Masuda, Keiichiro Ban, Yusuke Kyoda, Izumi Sawada, Yoko Sawada, Koichi Okada, Akihiro Yazaki, Masakazu Hanatani, Toshio Sutani, Yuko Hiramori, Yuya Tanaka, Toshiro Igaki, Yukio Tomioka, Hideo Shiiki, Kiyotaka Sugihara, Motomu Hayashi, Yasunobu Sasaki, Yasuo Matsukura, Michiaki Ueda, Masakuni Ueyama, Hideto Uyama, Hiroharu Yamada, Kenichi Yamaga, Tamio Nakajima, Kazumi Yoshimoto, Midori Yoshimura
Diabetes Care 2020;43(2):314–320
Published: 04 December 2019
Includes: Supplementary data
Journal Articles
Sadanori Okada, Takeshi Morimoto, Hisao Ogawa, Mio Sakuma, Chisa Matsumoto, Hirofumi Soejima, Masafumi Nakayama, Naofumi Doi, Hideaki Jinnouchi, Masako Waki, Izuru Masuda, Yoshihiko Saito, JPAD Trial Investigators, Kimiaki Miwa, Kazunobu Akahoshi, Kenji Misumi, Haruo Araki, Yutaka Mitsudo, Norifumi Kondo, Kenichi Ashihara, Shinya Yumoto, Masashi Horimoto, Osamu Doi, Kenichi Doijiri, Ryo Fukami, Michio Shimabukuro, Genshi Egusa, Kazuo Goto, Yoichi Hanaoka, Yoshihiro Kimura, Yoshikuni Haraguchi, Osamu Haraguchi, Atsushi Hasegawa, Yoshiko Shioya, Yosuke Shioya, Eiitiro Tanaka, Kazuhiko Yamada, Toshiya Atsumi, Satoshi Tanazawa, Yutaka Horio, Seishi Ichihara, Isao Yasuda, Tsuneo Ikeda, Makoto Ikemura, Chieko Imamoto, Yoshihisa Iseri, Ken Iwai, Shinya Okamoto, Seigo Sugiyama, Masanori Kamura, Hirofumi Kan, Mayumi Kiyota, Kyousuke Kawamura, Takashi Ono, Takeshi Koga, Etsuo Kinuwaki, Hiromichi Naito, Kazuo Kozuma, Kiyotaka Kudou, Yasuhiro Morikami, Hirofumi Yasue, Yuji Mizuno, Hisao Fujimoto, Kozaburo Matsuyama, Hiromi Fujii, Syuichi Kamijikkoku, Tetsuo Kuwahara, Kyoji Takaoka, Kazuo Machii, Kazutaka Maeda, Keiji Mahara, Akira Maki, Naoki Manda, Kousuke Marutsuka, Naoki Sameshima, Toshihiro Gi, Terufumi Matsunaga, Syuichi Matsuo, Hiroto Okubo, Fuyuki Minagawa, Kotaro Minoda, Junichi Miyata, Takeshi Matsuo, Sueo Momosaki, Tetsuo Munakata, Tomoki Nakamura, Hisatoshi Nagano, Kazuto Goshi, Keisuke Sugimoto, Shojiro Naomi, Toshiaki Nasu, Hiroyuki Tanaka, Ryuji Sonoda, Keizo Kajiwara, Takafumi Odo, Hirofumi Ogata, Masayuki Ogihara, Tateo Ogura, Keishiro Oka, Eiji Kawashima, Eiji Oshima, Ken Ozaki, Seiji Ozawa, Hiroyuki Shono, Yasuhiro Sakamoto, Nobuko Sakurai, Chikashi Wakabayashi, Tomohiro Sawada, Junji Shibata, Hisashi Shimono, Akihiro Iemura, Akira Matsutani, Hisakazu Suefuji, Hiromichi Sugiyama, Jun Hokamaki, Kenichi Komori, Yoshimi Kinoshita, Hironori Murakami, Jun Hashiguchi, Yasuhiro Hashiguchi, Koryo Sawai, Atuko Hifumi, Koji Seo, Masamitsu Toihata, Koji Tokube, Hiroshi Ogawa, Fumishi Tomita, Madoka Taguchi, Toshio Tsubokura, Tatsuaki Tsuchiya, Kaoru Tsuda, Ryuichiro Tsurusaki, Kenji Obata, Katumi Watanabe, Raisuke Hayasida, Yutaka Ishibashi, Yoshiaki Osamura, Yoshito Yamanaka, Kazuhiro Sonoda, Taisuke Iwaoka, Hiromitsu Yokota, Motoki Yoshinari, Nanami Abe, Noriaki Ando, Hiroshi Bando, Takeshi Takami, Michiaki Doi, Yoshihiro Fujii, Masahiro Fukuda, Yoshiaki Fukuoka, Masayoshi Hamano, Minoru Takaoka, Hiromi Hasegawa, Ikuo Yabuta, Kenshi Higami, Satomi Higami, Akiko Yasuno, Yuriko Fujinaga, Yoko Onishi, Katsutoshi Yoshimura, Shigetoshi Minami, Takao Nakashima, Hiroaki Horie, Kazuko Horii, Norihiko Matsumura, Tetsuo Ikuno, Yoshiyuki Katsuyama, Shiro Uemura, Masao Kikukawa, Masao Kanauchi, Hideshi Kuzuya, Arata Iwasaki, Takehiko Koutani, Hisaharu Makino, Hiroshi Miki, Susumu Misugi, Masaki Naito, Masatoshi Naito, Yukitaka Nakano, Akira Nakatani, Fumihiko Nakatani, Manabu Horii, Matahiro Yabuta, Ayako Seno, Hiroyuki Kawata, Kenichi Samejima, Kenji Onoue, Rika Kawakami, Tomoya Nakano, Tomoya Ueda, Tsunenari Soeda, Yoko Kita, Fumitaka Inoue, Shigeru Yamano, Hajime Iwama, Hirokazu Sakan, Megumi Suzuki, Tadashi Kagoshima, Takehito Nakai, Toshio Hashimoto, Yoshiharu Nishitani, Yoshiyuki Kobayashi, Koichi Hoda, Kengo Fujiki, Junko Uejima, Yoshinobu Morikawa, Takahiro Kawano, Hideki Yamada, Kazuo Nishimoto, Kyouyuki Ohsumi, Nobushige Ote, Akiko Oya, Kimiaki Nishiura, Joji Masuda, Keiichiro Ban, Yusuke Kyoda, Izumi Sawada, Yoko Sawada, Koichi Okada, Akihiro Yazaki, Masakazu Hanatani, Toshio Sutani, Yuko Hiramori, Yuya Tanaka, Toshiro Igaki, Yukio Tomioka, Hideo Shiiki, Kiyotaka Sugihara, Motomu Hayashi, Yasunobu Sasaki, Yasuo Matsukura, Michiaki Ueda, Masakuni Ueyama, Hideto Uyama, Hiroharu Yamada, Kenichi Yamaga, Tamio Nakajima, Kazumi Yoshimoto, Midori Yoshimura
Diabetes Care 2018;41(8):1757–1764
Published: 16 June 2018
Includes: Supplementary data
Journal Articles